Audyt logistyczny wykonywany przez przedsiębiorstwo Aspekt

Audyt logistyczny oferowany przez firmę Aspekt jest pogłębioną analizą, na bazie jakiej specjaliści następnie doradzają klientom i wdrożą rekomendowane zmiany. W efekcie, następuje optymalizacja realizacji procesów i funkcjonowania infrastruktury logistycznej w zakładzie należącym do klienta. Zleceniodawcy mogą wybrać, czy chcieliby zdecydować się na quick check, czy master plan.

W pierwszym przypadku definiowane zostają obszary krytyczne. W drugim audyty nazywa się jako procesowe i poszerzone są one o konkretne rekomendacje oraz wdrożenia. Klient może więc decydować się na dalszą współpracę, gdy zrealizowane są punkty z oferty jakimi są system magazynowy WMS lub pozostałe.

Obszar działań w trakcie każdego audytu to: analiza skuteczności procesów, analiza oraz optymalizacja transportu wewnętrznego, analizowanie i zoptymalizowanie tras dostaw, projekty magazynów i infrastruktury magazynowej, a także optymalizacja geograficzna i zlokalizowanie centrów sprzedaży.

Analizowanie efektywności procesów dotyczy stref takich jak: składowanie i optymalizacja stanów magazynowych, kompletacja dostaw, wewnętrzny ruch towarowy, jak i procesy załadunku i transportowania. Wnikliwy audyt zawsze wychwytuje newralgiczne dla danego przedsiębiorstwa sfery i na takiej podstawie ustalane są dalsze zasady współpracy.

Dodaj komentarz