Jak zbudowane są przenośniki?

Przewóz kocha łatwe rozwiązania, głównie przy ograniczonej przestrzeni czy obsłudze. Najczęściej rozległość konstrukcji, czy możliwość bezkolizyjnego działania urządzenia, przesądza o wkomponowaniu go w linię produkcyjną czy montażową. Przenośniki, jako szablonowe