Osint realizowany w agencji detektywistycznej Prodetektyw

Biały wywiad zrealizowany w firmie detektywistycznej Prodetektyw bazuje na wykorzystywaniu ogólnodostępnych, ale też opłacanych baz informacji, stron www, jak i mediów społecznościowych. Ta forma pracy wywiadowczej przydaje się zarówno w sprawach osobistych, jak i w gospodarczych. To zgodna z prawem technika uzyskiwania wiadomości. Detektywi przy użyciu niezbędnych narzędzi zbiorą i przeanalizują informacje znaczące dla zleceniodawcy.

Osint pozyskiwany przez osint w celach zawodowych przydatny jest właścicielom firm, którzy chcą otrzymać wiadomości z cyberprzestrzeni, jakie odnoszą się do kandydatów do pracy, partnerów biznesowych, bądź konkurencji. W kwestiach prywatnych najczęściej sprawdza się partnera albo interesujące kogoś grupy albo wydarzenia.

Pracownicy agencji detektywistycznej zbiorą ważne informacje, jakie de facto są dostępne ogólnie. Trzeba je wyłącznie umiejętnie znaleźć, jak i wyodrębniać informacje znaczące od mało ważnych. Mając wgląd do danych internetowych, detektywi mają wgląd do wizerunków, które ich zainteresują, danych prywatnych, wiedzy na temat rodziny, poglądów oraz miejsc. Konkretną wiedzę można dla potrzeb sprawy zestawić z innymi metodami.

Może to być chociażby wywiad gospodarczy lub wywiad środowiskowy. Zadania w ramach OSINT mogą być poprowadzone w sposób jawny albo dyskretny. Działania detektywów zapewniają pozyskanie sprawdzonych wiadomości.

Techniki wyznaczania informacji pozwalają na pozyskanie danych jakimi są: adres zamieszkania, numer telefonu i danych abonenta, sprawdzenie obecnego wyglądu, rozpoznanie grona najbliższych znajomych, wyznaczenie aktualnej lokalizacji, konkretyzacja zasobów internetowych, ustalenie miejsca pracy i stanowiska, sprawdzanie planowanych strategii biznesowych przedsiębiorstwa. Proces poszukiwania informacji można podzielić na kilka etapów: pozyskanie wszystkich dostępnych ogólnie informacji odnoszących się do osoby lub przedsiębiorstwa, filtrowanie wiadomości i odrzucenie nieistotnych, sprawdzanie oraz analiza wyodrębnionych informacji, przygotowanie raportu.

Dodaj komentarz