Profesjonalnie przeprowadzone kursy motorowodne

Kurs motorowodny, rozdzielony na część teorii i praktyki organizowany jest w Sailing Camp. Zajęcia teoretyczne skoncentrowane są wokół spraw powiązanych z konstrukcją i obsługą jachtu motorowodnego. Można dowiadywać się tego, co jest powiązane z wykonywaniem manewrów i pozostałymi czynnościami na wodzie.

Omawiane są zagadnienia pozostające w zgodzie z wymaganiami PZMiNW. W efekcie, kurs motorowodny można zdać wyjątkowo dobrze, otrzymując patent sternika. Część praktyczna odbywa się na dobrze przystosowanych oraz urządzonych motorówkach, na których pływanie jest wygodą. Zajęcia w takiej części dotyczą również obowiązków bosmańskich w porcie, a także odwołują się do wykonywania manewrów w porcie i na wodzie. Każdy kurs zakończy się zdaniem egzaminu na patent sternika motorowodnego. W części teoretycznej egzaminu należy odpowiedzieć na 75 pytań. Żeby zdać, dobrej odpowiedzi trzeba udzielić na 65 zapytań.

W części praktycznej odbywa się sprawdzian wzorcowego wykonywania manewrów portowych, wejście i zejście ze ślizgu oraz wykonanie manewru alarmowego człowiek za burtą. Oceniona jest również zdolność kierowania załogą oraz praca w roli załoganta. Zdobycie patentu na sternika motorowodnego daje upoważnienie do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych oraz do prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 metrów po morskich wodach wewnętrznych oraz po pozostałych wodach morskich w strefie dwóch mil morskich od brzegu, w ciągu dnia.

Najważniejsze informacje na temat kursu można wyszukać na witrynie Sailing Camp. Na szkoleniu obowiązują rozwiązania ISSA, aczkolwiek dopasowane do krajowych warunków. I z tego powodu poleca się posiadać uprawnienia w tym miejscu. Szkolenia są dostosowane indywidualnie do wymagań kursantów, a o ile pojawia się taka konieczność, to wykonane są kursy indywidualne.br>

Dodaj komentarz