Przygotowanie wyprawy – z przewodnikiem czy bez?

Jeśli biuro podróży aranżuje eskapadę, na przykład autokarową, obojętnie, czy jest to wyjazd aranżowany dla dojrzałych lub dla dzieci, czy obejmuje wyjazd na kilka dni czy także jest to wycieczka wyłącznie jednodniowa, powinny być przydzielony do tej eskapady pilot lub też również przewodnik – w zależności od danej sytuacji. Polskie prawo powiada bo, że każdy wyjazd grupowy, gdzie dana grupa liczy co bynajmniej 10 osób, ma obowiązek następować pod opieką pilota z bezwzględną jego obecnością w danej grupie.

Nawet w sytuacjach, kiedy tak właściwie wyjazd nie jest aranżowany przez biuro podróży a przez indywidualna osobę, na przykład eskapada szkolna – klasowa – aranżowana przez wychowawcę klasy, również powinna mieć opiekuna w postaci licencjonowanego pilota krajoznawczego. W sytuacji ujawnienia przez organ kontrolny, iż dana grupa wycieczkowa nie ma pilota, nakładana jest kara finansowa na organizatora wycieczki, oraz nieważne jest, czy to będzie właściciel biura podróży, czy także wychowawca szkolny – oba podmioty mogą być ukarane w ten sam sposób.

Dla normalnego zjadacza chleba trudno będzie rozróżnić, jakie kompetencje ma pilot wycieczki, a jakie przewodnik, jaki daną wycieczkę oprowadza – w szeregu przypadków widzimy także obrazki, że oprowadza dana wycieczkę jednostka, jaka posiada plakietkę pilota turystycznego, a nie pilota. Jednakże są to dwa przeróżne typy uprawnień – pilot krajoznawczy a przewodnik, które zależą również od tego, o jaki teren chodzi – zwłaszcza dotyczy to uprawnień pilota.

Otóż licencja pilota krajoznawczego uprawnia taka osobę do sprawowania opieki nad grupą, do której jest przedzielony w czasie wycieczki, organizowanie spraw kwaterunkowych i tym analogicznych czynności, o czym wzmiankuje http://ecotravel.net.pl/. Tudzież pilot nie ma uprawnień do oprowadzania wycieczek, inaczej czynności zarezerwowanej dla pilota krajoznawczego. Z kolei przewodnik – jeżeli mowa o terenowym – ma prawo do oprowadzania eskapad po obszarze, gdzie ma licencje przewodnika, a oprócz tego do wykonywania czynności pilockich na również danym terenie. Przewodnik miejski nie ma jednakże uprawnień pilota, a w związku z tym podróży z grupą i sprawowania opieki nad nią, jaka prawidłowo sprawuje pilot.

Dodaj komentarz