Świadczenia komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawida Strzeleckiego

Świadczenia komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawida Strzeleckiego to świadczenia profesjonalne. Sprawne działania sprawiają, że klienci, którzy dotychczas skorzystali z jego usług są z tego zadowoleni. Wiedza oraz doświadczenie, jakimi dysponuje komornik zawiercie wpływają na jego merytoryczne nastawienie. W efekcie, jego kancelaria szybko została jedną z bardziej rozpoznawalnych na Śląsku. Komornik zarządza kancelarią nowocześnie, zdając sobie sprawę z tego, jak szybkie zmiany aktualnie zachodzą.

Z tego względu też wprowadzony jest w kancelarii doskonale funkcjonujący system informatyczny. Dedykowane oprogramowanie pozwala na niezakłócone pozyskanie ważnych dla danego postępowania egzekucyjnego informacji. Rzetelne postępowania są na bieżąco monitorowane, a zleceniodawcy też mają do wszystkiego wgląd na bieżąco. Komornik ten ma uprawnienia do prowadzenia postępowań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom z całego obszaru właściwości apelacji katowickiej.

Zajmuje się on przeprowadzeniem postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających, jakie mają na celu realizację tytułów wykonawczych. Najważniejsze usługi z jakich można korzystać w kancelarii to: egzekucja świadczeń finansowych, doręczenia na zarządzenie Sądu, egzekucja świadczeń niepieniężnych, protokół stanu faktycznego, zabezpieczenie roszczeń i nadzorowanie licytacji. Kancelaria ma wgląd do Ognivo, umożliwiającego bezpieczną komunikację pomiędzy instytucją bankową a komornikiem.

Z tego względu możliwe jest terminowe przesyłanie pytań o rachunki bankowe dłużnika oraz o ich elektroniczne zajęcie. Zapytanie nie wymaga wpłaty zaliczki. Dodatkowo kancelaria ma także wgląd do Elektronicznego Postępowania Upominawczego, co pozwala na skierowanie wniosków egzekucyjnych do komornika za pomocą platformy e – sądu. EPU ID kancelarii interesanci mogą odnaleźć w danych kontaktowych na stronie. EKW umożliwiają z kolei uzyskanie wiadomości o nieruchomościach dłużnika w drodze pytań przesyłanych drogą elektroniczną.

Dodaj komentarz